Tin trong huyện
31/07/2023
Lãnh đạo huyện Tiền Hải viếng Đền thờ liệt sĩ tỉnh, các Nghĩa trang liệt sĩ trong huyện
21/06/2023
Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với thường trực HĐND các xã, thị trấn
21/06/2023
Gần 130 hội viên hội, đoàn thể được tập huấn nghiệp vụ phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay
21/06/2023
UBND huyện họp nghe Dự thảo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
21/06/2023
Hơn 500 người tham gia đồng diễn chào mừng Quốc tế Yoga 21/6
21/06/2023
Điện lực Tiền Hải tăng cường công tác “Tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm”
21/06/2023
Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Tiền Hải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
21/06/2023
Hội phụ nữ xã Tây Lương ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn
21/06/2023
Tiền Hải đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
21/06/2023
LĐLĐ huyện Tiền Hải phát động tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2023