THÔNG BÁO Về việc yêu cầu tổ bảo vệ, vận hành lò đốt rác liên xã Nam Thịnh – Nam Thanh điều chỉnh phương thức vận hành xử lý rác thải đảm bảo, hiệu quả.
Ngày 26/04/2023

THÔNG BÁO Về việc yêu cầu tổ bảo vệ, vận hành lò đốt rác liên xã Nam Thịnh – Nam Thanh điều chỉnh phương thức vận hành xử lý rác thải đảm bảo, hiệu quả.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NAM THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Thịnh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu tổ bảo vệ, vận hành lò đốt rác liên xã Nam Thịnh – Nam Thanh điều chỉnh phương thức vận hành xử lý rác thải đảm bảo, hiệu quả.

 

Kính gửi: - Tổ bảo vệ, vận hành lò đốt rác liên xã Nam Thịnh – Nam Thanh

Căn cứ nội dung hợp đồng số 01LX/2023/HĐ-GKngày 03 tháng 01 năm 2023 giữa UBND xã Nam Thịnh và UBND xã Nam Thanh với bà Tạ Thị Huyền là tổ trưởng(đại diện)

Căn cứ kết quả kiểm tra thực trạng, hiệu quả vận hành lò đốt rác; Căn cứ quá trình kiểm tra giám sát của các ngành liên quan và sự phản ánh của nhân dân.

UBND xã Nam Thịnh kết luận như sau:

- Trong thời gian qua tổ bảo vệ, vận hành lò đốt rác liên xã Nam Thịnh – Nam Thanh(theo hợp đồng)không thực hiện hết trách nhiệm trong việc xử lý rác thải bằng phương thức đốt, hiệu quả còn thấp, qua kiểm tra lượng rác thải chủ yếu là chôn lấp gồm các các loại rác có thể đốt như lá cây, rác rời độ ẩm thấp… khối lượng còn nhiều

- Thời gian làm việc tại lò đốt rác của người lao động không đạt 8 giờ/ngày dẫn đến công tác phân loại và phơi rác không đảm bảo, chủ yếu tập trung nhân lực trong thời gian ngắn để lựa chọn phế liệu, vận chuyển rác chôn lấp. Đặc biệt có nhiều thời gian số lao động chỉ có từ 1-2 người. Chứng tỏ việc vận chuyển rác chôn lấp là chủ động và có tính chủ quan.

- Khuôn viên lò đốt không gọn gàng, các loại phế liệu còn tập kết bừa bãi tốn diện tích sử dụng cho phơi rác trước khi xử lý đốt.

Để đảm bảo nội dung hợp đồng hiệu quả trong khi vận hành lò đốt rác UBND xã Nam Thịnh yêu cầu tổ bảo vệ vận hành lò đốt thực hiện những nội dung sau:

- Đảm bảo thời gian làm việc của các thành viên 8 giờ/ngày lao động để đảm bảo việc phân loại rác, phơi rác trước khi cho vào đốt đạt tỷ lệ cao

- Hạn chế việc chôn lấp rác không qua xử lý bằng công nghệ đốt, sắp xếp phế liệu, đồ dùng liên quan gọn gàng ngăn lắp. Việc vận hành lò đốt hiệu quả, xử lý rác bằng lò đốt là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nội dung hợp đồng và là cơ sở thanh toán chi phí hàng tháng theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện nội dung hợp đồng đã ký theo quy định, nếu cảm thấy việc vận hành lò đốt không hiệu quả có thể thông báo với đơn vị chủ quản chấm dứt hợp đồng theo quy định.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ


Tổng lượt xem bài viết là: 66
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác