HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM THỊNH
Ngày 03/07/2020

KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM THỊNH KHÓA XXIV NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Vào hồi 14 giờ, ngày 29 tháng 6 năm 2020. Hội đồng nhân dân xã Nam Thịnh tiến hành kỳ họp bất thường khóa XXIV nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại hội nghị đồng chí Trần Văn Xương Bí thư, chủ tịch HĐND xã Nam Thịnh thông qua chương trình và khai mạc kỳ họp. Tại kỳ họp đã thông qua đơn xin thôi chức vụ phó CT HĐND xã của ông Trần Quang Chất và tờ trình của HĐND xã về việc miễn nhiệm chức danh phó CT HĐND đối với ông Trần Quang Chất do giới thiệu chức danh mới. Đồng chí Bùi Kiên Quyết chủ tịch UBND xã thông qua quyết định UBND huyện về việc nhất trí cho ông Trần Văn Toán nghỉ chế độ theo luật BHXH. Hội đồng nhân dân đã tiến hành bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả ông Phạm Ngọc Thạch giữ chức vụ phó CT HĐND khóa XXIV nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Trần Quang Chất giữ chức vụ phó CT UBND xã Nam Thịnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin liên quan